Lịch thi đấu đua xe WSBK 2021

Khám phá lịch thi đấu WSBK 2021 chính thức từ FIM với sự bổ sung thêm Chặng Indonesia (dự bị) tương tự như MotoGP

Chặng 1: Wsbk Assen

23.04.2021: FP1, FP2
24.04.2021: FP3, Superpole, Race 1
25.04.2021: Superpole race, Race 2

wsbk estoril 2020

Chặng 2: Wsbk Estoril

07.05.2021: FP1, FP2
08.05.2021: FP3, Superpole, Race 1
09.05.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 3: Wsbk Aragon

21.05.2021: FP1, FP2
22.05.2021: FP3, Superpole, Race 1
23.05.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 4: Wsbk Misano

11.06.2021: FP1, FP2
12.06.2021: FP3, Superpole, Race 1
13.06.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 5: Wsbk Donington Park

02.07.2021: FP1, FP2
03.07.2021: FP3, Superpole, Race 1
04.07.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 6: Wsbk Magny Cours

03.09.2021: FP1, FP2
04.09.2021: FP3, Superpole, Race 1
05.09.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 7: Wsbk Catalunya

17.09.2021: FP1, FP2
18.09.2021: FP3, Superpole, Race 1
19.09.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 8: Wsbk Jerez

24.09.2021: FP1, FP2
25.09.2021: FP3, Superpole, Race 1
26.09.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 9: Wsbk Portimao

01.10.2021: FP1, FP2
02.10.2021: FP3, Superpole, Race 1
03.10.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 10: Wsbk San Juan

15.10.2021: FP1, FP2
16.10.2021: FP3, Superpole, Race 1
17.10.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 11: Wsbk Indonesia

12.11.2021: FP1, FP2
13.11.2021: FP3, Superpole, Race 1
14.11.2021: Superpole race, Race 2

Chặng 12: WSBK Philip Island

: FP1, FP2
: FP3, Superpole, Race 1
: Superpole race, Race 2